ADR 1.3 szerinti e-learning képzés - ADR 1.3 szerinti online oktatás - bár sokan csak "kis ADR" tanfolyamnak nevezik

 

Az ADR 1.3 fejezet vonatkozó előírásai szerint a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyeknek feladatukhoz és felelősségükhöz igazodó képzésben kell részesülniük a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokból. A képzésre az ADR előírásai szerint azon vállalkozások, intézmények dolgozóinak is szüksége van, akik pl. a korlátozott, vagy az engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes árukra vonatkozó mentességgel, vagy az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentességgel (ADR 1.1.3.6) szállítanak veszélyes árukat.

 

Az ADR 1.3 szerinti online (e-learning) oktatás, az online "kis ADR" egy korszerű képzési forma mindazoknak, akik időbeosztásukkal a hagyományos tantermi képzést – a személyes részvételt megkövetelő elméleti tanfolyamot – nehezen tudják összeegyeztetni.

Így tehát amennyiben

 • nem áll Öntől távol az informatika világa,
 • saját tempójában kíván felkészülni,
 • nem szeret kimozdulni otthonról, munkahelyéről, esetleg külföldön dolgozik,
 • nem akar hiányozni a munkahelyéről a kieső bérek miatt,
 • naprakész információkat szeretne kapni

lehetősége van az ADR 1.3 szerinti e-learning képzést - amit a köznyelvben "kis ADR-nek is hívnak - távoktatásos, online formában (e-learning) elvégezni.

 

A tananyagot azoknak a a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyeknek állítottuk össze akik valamely mentességgel

 • csomagolnak (csomagoló),
 • feladnak (feladó),
 • szállítanak (szállító, fuvarozó),
 • beraknak (berakó),
 • kiraknak (kirakó), vagy
 • átvesznek (címzett)

veszélyes árut, tehát a szállító járművet a csomagolás módja, a szállított veszélyes áru mennyisége, vagy egyéb okok miatt nem kell narancssárga veszélyt jelző táblával megjelölni. Ezek a mentességek a küldeménydarabos (láda, hordó, kanna, zsák, IBC, palack, stb.) szállítási módra vonatkoznak, tartányos, illetve ömlesztett (szilárd anyag csomagolóeszköz nélküli szállítása) szállítási mód esetén valószínűleg van (vagy ha nincs kellene!) a vállalkozásnak veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadója, aki az oktatást, képzést megtartja az érintettek részére.

 

Az ADR 1.3 szerinti online (e-learning) képzés során ismertetett ADR áruosztályok:

 • 2 osztály - Gázok
 • 3 osztály - Gyúlékony folyékony anyagok
 • 4.1 osztály - Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok, polimerizálódó anyagok és szilárd, érzéketlenített robbanóanyagok
 • 4.2 osztály - Öngyulladásra hajlamos anyagok
 • 4.3 osztály - Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok
 • 5.1 osztály - Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok
 • 5.2 osztály - Szerves peroxidok
 • 6.1 osztály - Mérgező anyagok
 • 6.2 osztály - Fertőző anyagok
 • 8 osztály - Maró anyagok
 • 9 osztály - Különféle veszélyes anyagok és tárgyak

 ... tehát az 1 osztály (Robbanóanyagok és -tárgyak) és a 7 osztály (Radioaktív anyagok) kivételével az összes áruosztály.

 

Az ADR 1.3 szerinti online (e-learning) képzés menete:

 1. Jelentkezés a honlapon (csoportos jelentkezés esetén e-mail-ben, vagy a kapcsolati űrlap kitöltésével) személyi adatainak megadásával.
 2. A képzés díjának befizetése (utalással, vagy személyesen).
 3. Az adminisztráció rendezését követően a jelentkező(k) e-mail-ben hozzáférést kap(nak) a tananyaghoz.
 4. Önálló felkészülés - a szükséges informatikai háttérről és internet elérésről a hallgatónak kell gondoskodnia.
 5. A tananyag elsajátítását követően az előírt dokumentáció (jegyzőkönyv, igazolás) megküldése.

 

A veszélyes áru szállításban közreműködő személyek ADR 1.3 szerinti képzésére vonatkozó jogszabályi előírások

 

Az ADR 1.3 fejezet vonatkozó előírásai szerint a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyeknek feladatukhoz és felelősségükhöz igazodó képzésben kell részesülniük a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokból. A képzésre az ADR előírásai szerint azon vállalkozások, intézmények dolgozóinak is szüksége van, akik pl. a korlátozott, vagy az engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes árukra vonatkozó mentességgel, vagy az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentességgel (ADR 1.1.3.6) szállítanak veszélyes árukat.

A "kis ADR" képzést az alkalmazottaknak még a felelősség elvállalása előtt kell megkapniuk, olyan munkakör, amelyre a szükséges képzés még nem történt meg, csak képzett személy közvetlen felügyelete mellett látható el.

Az ADR belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet előírásai szerint az ADR 1.3 szerinti oktatásokat csak a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó, érvényes veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói bizonyítvánnyal rendelkező veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó tarthatja.

A vonatkozó rendelet szerint a következő ismeretfelújító oktatást legalább az előző oktatást követő két éven belül meg kell tartani, tehát az ADR 1.3 szerinti veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó által tartott oktatás érvényessége a kiállítástól számított két év.

Az ADR-ben meghatározott kritériumokat kielégítő baleset vagy káresemény bekövetkezése esetén a balesetben vagy annak okozásában érintett munkavállalók részére 30 napon belül soron kívüli oktatást kell tartani.

PB-gázcseretelepek személyzetére vonatkozóan van csak könnyebbség, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint „1” kategóriába tartozó, kizárólag a cseretelepen történő helyszíni értékesítéssel foglalkozó PB-gázcseretelepek személyzetét nem kell az ADR 1.3 szerint oktatni, ha rendelkeznek „a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól” szóló rendeletben meghatározott, érvényes „Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány”-nyal.

Ugyancsak nem szükséges a "kis ADR" képzés akkor, ha a veszélyes áru szállításával kapcsolatos tevékenységet érvényes veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bizonyítvánnyal rendelkező személy végzi.

 

Az ADR 1.3 szerinti online (e-learning) képzés, oktatás jellege

 

Általános tájékoztató oktatás

A személyzetnek ismernie kell a veszélyes áruk szállítására vonatkozó általános előírásokat.

 

Munkakörre (feladatra) szakosított oktatás

A személyzetet feladatával és felelősségével arányban álló részletességgel ki kell oktatni a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályzatok előírásaira.

A tananyagot az alábbi ADR szereplőkre állítottuk össze:

 • csomagoló,
 • feladó,
 • szállító, fuvarozó,
 • berakó,
 • kirakó,
 • címzett.

 

Biztonsági képzés

A személyzetet ki kell oktatni a veszélyes áruk által képviselt veszélyekről és kockázatról azzal arányban, hogy a veszélyes áruk szállításakor, be- vagy kirakásakor bekövetkező baleset esetén mekkora a sérülés veszélye, ill. mennyire van kitéve a veszélyes áru hatásának.

 

Az ADR 1.3 szerinti online (e-learning) tanfolyamra való beiskolázás feltétele

 

A vonatkozó jogszabály beiskolázási feltételt nem határoz meg.

 

Az ADR 1.3 szerinti online (e-learning) oktatás díja

 

A képzés díja: 8 000 Ft / fő (AAM).

Csoportos , 10 fő feletti együttes jelentkezés esetén a képzés díjából a jelentkezők számától függően egyedi kedvezményt adunk.

 

Az ADR 1.3 szerinti online (e-learning) képzés dokumentálása

 

A "kis ADR" képzést követően a képzés megtörténtét igazoló - a jogszabályban előírt tartalmú - jegyzőkönyvet, ill. az előírt okmányokat biztosítjuk a vállalkozás, ill. a dolgozók részére.

Az oktatásról szóló igazolást a jármű személyzetének a szállítás ideje alatt magánál kell tartania, és a hatóság kérésére ellenőrzéskor be kell mutatnia.

Több telephely esetén az egy-egy telephely vonatkozásában készült, oktatással kapcsolatos iratokat az adott telephelyen is el kell helyezni eredetiben vagy a munkáltató által hitelesített másolatban, vagy elektronikusan elérhetővé kell tenni a telephely számára.

Az oktatásra vonatkozó iratokat a munkáltatónak öt évig, de legalább a munkakör betöltésének megszűnését követő két évig meg kell őriznie.

Az ITM állásfoglalása szerint azon képzések, amelyek során "a szolgáltató a képzés folyamatába nem tud beavatkozni, nincs befolyása a résztvevő fejlődésére, a tananyagtartalom feldolgozása a résztvevő önálló feladata, nincs interakció a képző és a résztvevő között" nem tartoznak a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá, így ezzel kapcsolatban ADR 1.3 online tananyagunk használata esetén a képzésben részt vevőknek, illetve a beiskolázó munkáltatóknak nincs további dokumentálási, adatszolgáltatási, stb. feladata.

 

Az ADR 1.3 szerinti online (e-learning) képzés témakörei

 

A "kis ADR" e-learning oktatás során az alábbi témakörök kerülnek ismertetésre:

 • Általános előírások
 • A képzés jellege
 • Az oktatás dokumentálása
 • Az oktatásra vonatkozó belföldi előírások
 • Veszélyek, osztályok
 • Biztonsági adatlap
 • Csomagolási csoportok
 • Felelősségek
 • Mentességek
  • A szállítás jellegéből adódó mentességek
  • Korlátozott mennyiségben csomagolt áruk szállítására vonatkozó mentességek
  • Az üres, tisztítatlan csomagolóeszközökre vonatkozó mentességek
  • Az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentesség (ADR 1.1.3.6)
   • Küldeménydarabok jelölése
   • Nagyméretű csomagolóeszközök (IBC-k) vizsgálata
   • Műanyag csomagolások, IBC-k használati időtartama
   • Veszélyességi bárcák
   • Környezetre veszélyes jelölés alkalmazása
   • Gázokat tartalmazó edények jelölése
   • Elkülönítés
   • Együvé rakás
   • Egyesítőcsomagolás
   • Fuvarokmány
   • A veszélyes áru szállítási információk megőrzése
   • Felszerelések
   • Árukezelés, rakodás (palackok elhelyezése)
   • Közlekedési előírások
   • Közbiztonsági előírások
   • Rendkívüli esemény
   • Küldeménydarabok felnyitásának tilalma
   • Dohányzási tilalom
  • Engedményes mennyiségben csomagolt áruk szállítására vonatkozó mentességek
  • Egyéb mentességek
  • Néhány konkrét anyagra vonatkozó specialitás
 • Bírságtételek