ADR 1.3 szerinti e-learning képzés - ADR 1.3 szerinti online oktatás - bár sokan csak "kis ADR" tanfolyamnak nevezik

 

FIGYELEM! 2023. június 30-án a 284/2023. (VI. 30.) Korm. rendelettel Magyarországon is kihirdetésre került az ADR 2023 évi módosítása. A szabályozás 2023 július 2.-tól hatályos (a Megállapodás „A” és „B” Melléklete Magyarország vonatkozásában 2023. január 1-jén lépett nemzetközi jogilag hatályba). A belföldi módosítások (pl. a képzéssel kapcsolatos előírások) a 17/2023. (IX. 21.) ÉKM rendelettel kerültek kihirdetésre 2023. szeptember 21-én, a jelzett jogszabály a 39/2021. (VII. 30.) ITM rendeletet módosította.

 

Az ADR 1.3 fejezet vonatkozó előírásai szerint a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyeknek feladatukhoz és felelősségükhöz igazodó képzésben kell részesülniük a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokból. A képzésre az ADR előírásai szerint azon vállalkozások, intézmények, vállalatok dolgozóinak is szüksége van, akik pl. a korlátozott, vagy az engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes árukra vonatkozó mentességgel, vagy az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentességgel (ADR 1.1.3.6) szállítanak veszélyes árukat.

 

Az ADR 1.3 szerinti online (e-learning) oktatás, az online "kis ADR" egy korszerű képzési forma mindazoknak, akik időbeosztásukkal a hagyományos tantermi képzést – a személyes részvételt megkövetelő elméleti tanfolyamot – nehezen tudják összeegyeztetni.

Így tehát amennyiben

 • nem áll Öntől távol az informatika világa,
 • saját tempójában kíván felkészülni,
 • nem szeret kimozdulni otthonról, munkahelyéről, esetleg külföldön dolgozik,
 • nem akar hiányozni a munkahelyéről a kieső bérek miatt,
 • naprakész információkat szeretne kapni

lehetősége van az ADR 1.3 szerinti e-learning képzést - amit a köznyelvben "kis ADR-nek is hívnak - távoktatásos, online formában (e-learning) elvégezni.

 

Az ADR 1.3 tananyagot azoknak a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyeknek állítottuk össze, akik valamely mentességgel

 • csomagolnak (csomagoló),
 • feladnak (feladó),
 • szállítanak (szállító, fuvarozó),
 • beraknak (berakó),
 • kiraknak (kirakó), vagy
 • átvesznek (címzett)

veszélyes árut, tehát a szállító járművet a csomagolás módja, a szállított veszélyes áru mennyisége, vagy egyéb okok miatt nem kell narancssárga veszélyt jelző táblával megjelölni. Ezek a mentességek a küldeménydarabos (láda, hordó, kanna, zsák, IBC, palack, stb.) szállítási módra vonatkoznak, tartányos, illetve ömlesztett (szilárd anyag csomagolóeszköz nélküli szállítása) szállítási mód esetén valószínűleg van (vagy ha nincs kellene!) a vállalkozásnak veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadója, aki az ADR 1.3 oktatást, képzést megtartja az érintettek részére.

 

Az ADR 1.3 szerinti online (e-learning) képzés során ismertetett ADR áruosztályok:

 • 2 osztály - Gázok
 • 3 osztály - Gyúlékony folyékony anyagok
 • 4.1 osztály - Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok, polimerizálódó anyagok és szilárd, érzéketlenített robbanóanyagok
 • 4.2 osztály - Öngyulladásra hajlamos anyagok
 • 4.3 osztály - Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok
 • 5.1 osztály - Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok
 • 5.2 osztály - Szerves peroxidok
 • 6.1 osztály - Mérgező anyagok
 • 6.2 osztály - Fertőző anyagok
 • 8 osztály - Maró anyagok
 • 9 osztály - Különféle veszélyes anyagok és tárgyak

 ... tehát az 1 osztály (Robbanóanyagok és -tárgyak) és a 7 osztály (Radioaktív anyagok) kivételével az összes áruosztály.

 

Az ADR 1.3 szerinti online (e-learning) képzés menete:

 1. Jelentkezés a honlapon (csoportos jelentkezés esetén e-mail-ben, vagy a kapcsolati űrlap kitöltésével) személyi adatainak megadásával.
 2. A képzés díjának befizetése (utalással, vagy személyesen).
 3. Az adminisztráció rendezését követően a jelentkező(k) e-mail-ben hozzáférést kap(nak) a tananyaghoz.
 4. Önálló felkészülés - a szükséges informatikai háttérről és internet elérésről a hallgatónak kell gondoskodnia.
 5. A tananyag elsajátítását követően az előírt dokumentáció (jegyzőkönyv, igazolás) megküldése.

 

A veszélyes áru szállításban közreműködő személyek ADR 1.3 szerinti képzésére vonatkozó jogszabályi előírások

 

Az ADR 1.3 fejezet vonatkozó előírásai szerint a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyeknek feladatukhoz és felelősségükhöz igazodó képzésben kell részesülniük a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokból. A képzésre az ADR előírásai szerint azon vállalkozások, intézmények dolgozóinak is szüksége van, akik pl. a korlátozott, vagy az engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes árukra vonatkozó mentességgel, vagy az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentességgel (ADR 1.1.3.6) szállítanak veszélyes árukat. Legfeljebb 1000 liter gázolaj, 333 liter benzin, 1000 kg nem gyúlékony klímagáz, kis mennyiségű növényvédő szer feladása, szállítása esetén pl. már szükség van az ADR 1.3 képzésre.

Az ADR előírásai szerint a "kis ADR" képzést az alkalmazottaknak még a felelősség elvállalása előtt kell megkapniuk, olyan munkakör, amelyre a szükséges képzés még nem történt meg, csak képzett személy közvetlen felügyelete mellett látható el.

Az ADR belföldi alkalmazásáról szóló 39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet előírásai szerint az ADR 1.3 szerinti oktatásokat csak a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó, hatályos bizonyítvánnyal rendelkező veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó tarthatja.

A vonatkozó rendelet szerint a képzést ismeretfelújító oktatás keretében rendszeresen ki kell egészíteni az előírásokban történt változásokkal. Az ismeretfelújító oktatást legkésőbb az előző oktatást követő második év végéig meg kell tartani, tehát az ADR 1.3 szerinti veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó által tartott oktatás érvényessége a kiállítást követő második év december 31.

Az ADR-ben meghatározott kritériumokat kielégítő baleset vagy káresemény bekövetkezése esetén a balesetben vagy annak okozásában érintett munkavállalók részére 30 napon belül soron kívüli oktatást kell tartani.

PB-gázcseretelepek személyzetére vonatkozóan van csak könnyebbség, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint „1” kategóriába tartozó, kizárólag a cseretelepen történő helyszíni értékesítéssel foglalkozó PB-gázcseretelepek személyzetét nem kell az ADR 1.3 szerint oktatni, ha rendelkeznek „a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól” szóló rendeletben meghatározott, érvényes „Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány”-nyal.

Ugyancsak nem szükséges a "kis ADR" képzés akkor, ha a veszélyes áru szállításával kapcsolatos tevékenységet érvényes veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bizonyítvánnyal, vagy érvényes ADR oktatási bizonyítvánnyal rendelkező személy végzi.

 

Az ADR 1.3 szerinti online (e-learning) képzés, oktatás jellege

 

Általános tájékoztató oktatás

A személyzetnek ismernie kell a veszélyes áruk szállítására vonatkozó általános előírásokat.

 

Munkakörre (feladatra) szakosított oktatás

A személyzetet feladatával és felelősségével arányban álló részletességgel ki kell oktatni a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályzatok előírásaira.

A tananyagot az alábbi ADR szereplőkre állítottuk össze:

 • csomagoló,
 • feladó,
 • szállító, fuvarozó,
 • berakó,
 • kirakó,
 • címzett.

 

Biztonsági képzés

A személyzetet ki kell oktatni a veszélyes áruk által képviselt veszélyekről és kockázatról azzal arányban, hogy a veszélyes áruk szállításakor, be- vagy kirakásakor bekövetkező baleset esetén mekkora a sérülés veszélye, ill. mennyire van kitéve a veszélyes áru hatásának.

 

Az ADR 1.3 szerinti online (e-learning) tanfolyamra való beiskolázás feltétele

 

A vonatkozó jogszabály beiskolázási feltételt nem határoz meg.

 

Az ADR 1.3 szerinti online (e-learning) oktatás díja

 

12 800 Ft / fő (TAM)

Csoportos, 11 - 20 fő együttes jelentkezése esetén: 10 800 Ft / fő (TAM)

20 fő feletti csoport együttes jelentkezése esetén kérjen ajánlatot, egyedi árképzést alkalmazunk.

 

Az ADR 1.3 szerinti online (e-learning) képzés dokumentálása

 

A "kis ADR" képzést követően a képzés megtörténtét igazoló - a jogszabályban előírt tartalmú - jegyzőkönyvet, ill. az előírt okmányokat biztosítjuk a vállalkozás, ill. a dolgozók részére.

Az oktatásról szóló igazolást a jármű személyzetének a szállítás ideje alatt magánál kell tartania, és a hatóság kérésére ellenőrzéskor be kell mutatnia.

Több telephely esetén az egy-egy telephely vonatkozásában készült, oktatással kapcsolatos iratokat az adott telephelyen is el kell helyezni eredetiben vagy a munkáltató által hitelesített másolatban, vagy elektronikusan elérhetővé kell tenni a telephely számára.

Az oktatásra vonatkozó iratokat a munkáltatónak öt évig, de legalább a munkakör betöltésének megszűnését követő két évig meg kell őriznie.

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény vonatkozó előírásai szerint a veszélyes áruk belvízi, közúti és vasúti szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyek képzésének szervezése az Fktv. szerint felnőttképzési tevékenységnek, jogszabály alapján szervezett képzésnek minősül és az Fktv. 2/A. § (1) bekezdése alapján bejelentés alapján végezhető. A képzéssel kapcsolatos adatszolgáltatást a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR) felé elvégezzük, így ezzel kapcsolatban ADR 1.3 online tananyagunk használata esetén a képzésben részt vevőknek, illetve a beiskolázó munkáltatóknak nincs további dokumentálási, adatszolgáltatási, stb. feladata.

 

Az ADR 1.3 szerinti online (e-learning) képzés témakörei

 

A "kis ADR" e-learning oktatás során az alábbi témakörök kerülnek ismertetésre:

 • Általános előírások
 • A képzés jellege
 • Az oktatás dokumentálása
 • Az oktatásra vonatkozó belföldi előírások
 • Veszélyek, osztályok
 • Biztonsági adatlap
 • Csomagolási csoportok
 • Felelősségek
 • Mentességek
  • A szállítás jellegéből adódó mentességek
  • Korlátozott mennyiségben csomagolt áruk szállítására vonatkozó mentességek
  • Az üres, tisztítatlan csomagolóeszközökre vonatkozó mentességek
  • Az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentesség (ADR 1.1.3.6)
   • Küldeménydarabok jelölése
   • Nagyméretű csomagolóeszközök (IBC-k) vizsgálata
   • Műanyag csomagolások, IBC-k használati időtartama
   • Veszélyességi bárcák
   • Környezetre veszélyes jelölés alkalmazása
   • Gázokat tartalmazó edények jelölése
   • Elkülönítés
   • Együvé rakás
   • Egyesítőcsomagolás
   • Fuvarokmány
   • A veszélyes áru szállítási információk megőrzése
   • Felszerelések
   • Árukezelés, rakodás (palackok elhelyezése)
   • Közlekedési előírások
   • Közbiztonsági előírások
   • Rendkívüli esemény
   • Küldeménydarabok felnyitásának tilalma
   • Dohányzási tilalom
  • Engedményes mennyiségben csomagolt áruk szállítására vonatkozó mentességek
  • Egyéb mentességek
  • Néhány konkrét anyagra vonatkozó specialitás
 • Bírságtételek

 

ADR: Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás. Az aktuális, 2023 évi változásokat tartalmazó rendeletet Magyarországon a 284/2023. (VI. 30.) Korm. rendelettel (a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről) hirdették ki.